Ann-Christine Larsson, Receptionist

Kallas Anki och är receptionist och foderrådgivare. Arbetat på Djurkliniken Mölndal/Kungsbacka sedan 1997 och började här på kliniken 2016. Det är oftast mig ni träffar och pratar med när ni kommer in eller ringer.

Jan Arosenius, Leg. Veterinär – Specialistkompetens i Hundens & Kattens sjukdomar

Legitimerad sedan 1977. Vikarierande distriktsveterinär 1978-1980. Klinikveterinär vid Institutet för medicin 1980-85, Sveriges Lantbruksuniversitet. Därefter klinikveterinär på Djurkliniken Mölndal/Kungsbacka.

Emma Helin, Leg. Veterinär

Legitimerad veterinär sedan 2014. Emma började arbeta hos oss hösten 2016. Emma är särskilt intresserad av mjukdelskirurgi och internmedicin. Hon har tidigare arbetat hos distriktsveterinärerna i Lycksele.

Andréa Kristoffersson, Djurvårdare med utökad behörighet

Tog studenten 2013 från Munkagårdsgymnasiet. Började jobba hos oss hösten 2016, innan dess jobbade hon på Evidensia Kungsbacka/Mölndal. Andréa har ansvar för och sköter polikliniken, lab, röntgen och operation.