Polikliniken

Det är till vår poliklinikmottagning ni kommer för en första undersökning. Här hjälper vi till med förebyggande vård såsom besiktningar, vaccinationer, kloklippning, hälsokoller, passutförande, höftleds- och armbågsröntgen, olika friskintyg samt ögonlysning, men också med mer avancerad djursjukvård vid svåra sjukdomsfall, utredningar eller akuta skador. Hos oss får du alltid träffa en veterinär vid bokat besök oavsett problem (undantag kloklippning, det gör vår djurvårdare).

När veterinären fått höra sjukdomshistoriken och gjort en första undersökning kan man behöva gå vidare med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprovstagning, röntgen/ultraljud. Blodprov kan vi oftast ta på rummen och vid röntgen och ultraljudsundersökningar kan ni som djurägare få vara med. Många gånger hjälper veterinären er med problemen så att ni kan åka hem samma dag. Men om ditt djurs hälsotillstånd kräver mer omfattande vård remitterar vi er i första hand till vårt djursjukhus i Slöinge (eller någon annanstans om ni hellre önskar) för vidare undersökningar och omvårdnad och inskrivning på stationärvårdsavdelning om det behövs.

Uppföljning av sjukdomsfall görs antingen via telefonsamtal eller genom ett återbesök hos veterinären. Vi är väldigt måna om att samma veterinär ska följa sin patient så långt det är praktiskt möjligt.

Smådjur på klinik