Bästa sättet att hålla smittsamma och allvarliga virus-sjukdomar borta är att vaccinera. Om vi alla vaccinerar våra djur minskar risken för utbrott av de olika sjukdomarna.

HUND                                                                                                                                                  

Man vaccinerar i regel hunden när den är 8 veckor (detta gör uppfödaren innan du hämtar hem din valp) 12 veckor och 1 år. Detta är vad vi kallar grundvaccinaiton. I grundvaccinationen ingår parvo, valpsjuka, HCC (en väldigt smittsam leversjukdom) och kennelhosta.

Vi rekommenderar att hunden vaccineras årligen livet ut. Kennelhostan har ett kortare skydd och håller bara ett år medan parvo, valpsjuka och HCC håller i tre år ,så det är olika innehåll på vaccinet beroende på vad din hund fått föregående år.                                                       Oroa er inte – vi håller koll på när din hund ska ha respektive vaccin med hjälp av vad som står i stamtavlan/vaccinationskortet. Har du inget så ordnar vi ett nytt och finns inget dokument om tidigare vaccinationer får hunden alltid det vaccin med alla komponenter i.

Risken för biverkningar vid vaccination är väldigt liten. Var som djurägare de närmaste dagarna uppmärksam på om din hund ändrar sitt allmäntillstånd och blir hängig, får feber, kräkningar/diarré – kontakta i så fall din veterinär. En lokal svullnad vid injektionsstället kan ibland uppstå och det kan klia lite men det ska gå över efter ett par dagar.

Ska man resa utomlands blir det aktuellt med andra vaccinationer såsom rabies, leptospiros, canileish mm beroende på vart man ska åka. Även ett EU-pass och ibland avmaskning är ett krav. Kontrollera alltid med det land ni ska resa till, kontakta gärna också jordbruksverket för aktuella bestämmelser och regler.

 

Parvovirus

Framförallt unga valpar och äldre hundar blir hårt drabbade. Det är en livshotande sjukdom som angriper tarmen –och resulterar i en allvarlig infektion med kräkningar och diarréer. Parvo finns i hela Sverige och klassas som relativt vanligt.

 

Valpsjuka

Är en dödlig virussjukdom som är utrotad i Sverige, men i samband med importhundar och hundar som reser utomlands och kommer tillbaka, så dyker den ibland upp hos oss. Viruset ger symptom som hosta, rinnande ögon/nos och kan gå över i neurologiska symptom med dödlig utgång.

 

HCC (smittsam leversjukdom)

En ovanlig men ofta dödlig virussjukdom som orsakar en allvarlig form av hepatit. Den angriper också slemhinnor.

 

Kennelhosta

Påminner om vår kikhosta. Är vanlig och smittar väldigt lätt. Kan orsakas av flera olika bakterier och virus – leder till kraftig och långvarig hosta. Ibland kan också en sekundär infektion tillstöra och då kan hunden utveckla lunginflammation. En ökning av kennelhosta ses vintertid och framförallt i samband där många individer samlas på begränsad yta, ex tävlingar och hundutställningar. Kennelhostevaccinet är kortvarigt så är därför viktigt att det ges varje år. Vaccinet skyddar inte fullt mot sjukdomen men symptomen blir betydligt lindrigare för din hund om den trots vaccinering skulle insjukna.

 

Rabies

En sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Finns i stort sett över hela världen men Sverige är rabiesfritt sedan 1886. För att förhindra att smittan kommer till oss krävs vaccination på hundar som tas till Sverige efter att ha varit utomlands och de hundar som importeras hit. Hunden behöver vara äldre än 3 månader och det är en karenstid på 21 dagar innan man får resa med sin hund från vaccinationstillfället. Med Nobivac Rabies håller vaccinet i 3 år men observera att vissa länder kräver att den tas varje år ändå trots EU:s bestämmelser.

 

Leptospiros

Orsakas av en bakterie som angriper och skadar i första hand lever och njurar. Är än så länge ovanlig i Sverige men desto vanligare utomlands, framförallt söder om oss. Rekommendationen är att vaccinera om man åker till  länder med hög smittorisk. En grundvaccination är två stycken med en månads mellanrum och därefter årligen.

 

Leishmania

CaniLeish heter det vaccin som ges till hundar som besöker och framförallt vistas en längre period i leishmaniadrabbade-områden, ex Spanien. Grundvaccinationen är tre sprutor med tre veckors mellanrum och därefter årligen.

 

Herpesvaccin

Ges en spruta till tikar strax innan parning och sedan ytterliggare en strax innan beräknad valpning. Minskar risken för ökad valpdödlighet på grund av herpesvirus.

 

 

KATT

Katter rekommenderar vi att man alltid  grundvaccinerar, oavsett om det är en kattunge eller en äldre adopterad katt. Grundvaccination innebär att man ger två sprutor med 3-4 veckors mellanrum och sedan ytterligare en spruta ett år efter den första sprutan togs. Detta gäller inte om uppfödaren varit noga och vaccinerat kattungen vid 8 veckor samt 12 veckors ålder (innan du får hem den, detta gör oftast bara raskatts-uppfödare), om detta är gjort ska den vaccineras igen när den är 1 år. I kattens grundvaccin ingår kattpest och kattsnuva.

Det även rekommenderas att man vaccinerar livet ut och precis som till hund så gäller olika vaccin beroende på vad den tidigare fått. Kattpest är vart tredje år och kattsnuva varje år. Även rena innekatter rekommenderar vi att man vaccinerar, i alla fall mot kattpest då vi som ägare lätt kan bära med oss det viruset hem via skor och kläder.

Rabiesvaccination är som sagt bara relevant om man ska resa med sin katt, då behövs även ett EU-pass.

Biverkningarna är liknande hundens och ovanliga.

 

Kattpest

En väldigt smittsam virussjukdom som ger feber, sprutdiarré och kräkningar. Leder ofta till döden på en ovaccinerad katt. Därför viktigt att vaccinera alla katter mot kattpest!            Katten smittas via avföring och andra katter. Du kan också själv dra in smitta via dina skor och kläder. Kattpensionat och veterinärkliniker är ställen där det finns stor risk för smitta.

 

Kattsnuva

Den är tyvärr inte lika effektiv som vaccinet mot kattpest, men är inte heller en lika allvarlig sjukdom. Katter som är vaccinerade mot kattsnuva kan få det ändå men symptomen är lindrigare än hos de katter som går ovaccinerade. Det är en vanlig sjukdom bland våra katter och ska din katt vistas på pensionat/utställning så rekommenderas att man vaccinerar mot det (ofta har pensionat och utställningarna krav på vaccination).

 

KANIN

Årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) rekommenderas för alla. För de kaniner som tävlas och träffar mycket andra kaniner och även de kaniner som bor i södra halvan av Sverige rekommenderas även vaccination mot kaningulsot (RHVD). Både kaninpest och kaningulsoten är mycket smittsamma och har hög dödlighet, det finns inte heller något bot mot dessa sjukdomar.

 

 

Kaninpest (myxomatos)

Smittar med hjälp av direktkontakt och blodsugande insekter. Orsakas av ett koppvirus – leder till svullnader på öron men framförallt i ansiktet, vilket resulterar i att ögonen svullnar igen och fylls med var. Kaninen svälter därför oftast ihjäl då den tillslut inte kan se.

 

Kaningulsot (RHVD)

Smittar direkt mellan individer men också indirekt via föremål och också med hjälp av blodsugande insekter. Finns numera i olika varianter, RHVD-1 och RHVD-2

RHVD-1 och myxomatos är ett kombinationsvaccin där ingen grundvaccination behövs utan man ger en dos och sedan årligen.

Vaccin mot RHVD-2 ges tillskillnad från RHVD-1 inte i samband med vaccin mot myxomatos (kaninpest) utan tillverkaren rekommenderar att det går minst 2 veckor emellan så de inte slår ut varandra.  Ingen grundvaccination krävs med detta nya vaccin heller utan en dos ges och sedan årligen.

RHVD-1 orsakar snabbt insjuknande efter väldigt kort inkubationstid (1-3 dagar) och är så gott som dödlig. RHVD-2 är också så gott som dödlig men har ett något längre sjukdomsförlopp än RHVD-1.